Başlamadan önce

Webex Yardımcısı, Webex Meetings 40.4 ve sonraki sürümlerde kullanılabilir.

1

Bir kaydı silmek için:

  1. Sol tarafta Kayıtlar'ı navigasyon çubuğu.

  2. Kaydın Daha Fazla yanında öğesini ve ardından Sil öğesini ve ardından Sil öğesini > seçin.

    Kayıt çöp kutusuna atlır ve kalıcı olarak silmedikçe 30 gün boyunca burada kalır.
  3. Çöp kutusunda kaydı kalıcı olarak silmek için Çöp Kutusu altında Silindi'Kayıtlı Toplantılarım.

    Silindi'yi seçin
  4. Kaydın yanında yer alan Çöp Kutusu öğesini Çöp Kutusu seçin.

2

Vurguları silmek için bkz. Meetings için Toplantı Kullanma ile Oluşturulan Vurguları Webex Yardımcısı Yönetme.