Başlamadan önce

Webex Yardımcısı, Webex Meetings sürüm 40.4 ve sonrasında mevcuttur.

1

Bir kaydı silmek için:

  1. Sol navigasyon çubuğundan Kayıtlar'ı seçin.

  2. Kaydın Daha Fazla yanında öğesini ve ardından Sil öğesini ve ardından Sil öğesini > seçin.

    Kayıt çöp kutusuna atlır ve kalıcı olarak silmedikçe 30 gün boyunca burada kalır.
  3. Çöp kutusunda kaydı kalıcı olarak silmek için Kayıtlı Toplantılarım altında Silindi öğesiniseçin.

    Silindi'yi seçin
  4. Kaydın yanında yer alan Çöp Kutusu öğesini Çöp Kutusu seçin.

2

Vurguları silmek için bkz. Toplantılar için Webex Yardımcısı Kullanılarak Oluşturulan Vurguları Gözden Geçirme ve Yönetme.