1

Paylaşmak için bir kayıt seçin:

  • Doğrudan mesaj alanında bir kayıt seçin.

  • Bu alanda kullanılabilir kayıtların listesini görmek için > Kayıtlar'a tıklayın.

2

Kaydın üzerine gelin ve Kaydı paylaş öğesinitıklatın.

3

Açılır pencerede, alan veya kişinin adını yazın ve bunları listeden seçin. Ardından, Kaydet'e tıklayın.


 

Kayıtlar, yalnızca aynı kuruluşa ait alanlarda paylaştırılamaz ve bir defada bu alan ile paylaşılır. Ayrıca, kayıtlar yalnızca paylaşılan kişi tarafından silinebilir.

1

Paylaşmak için bir kayıt seçin:

  • Doğrudan mesaj alanında bir kayıt seçin.

  • Bu alanda, > kayıtların listesini görmek > Kayıtlar'a dokunun.

2

Kayda uzun basın, ardından Kaydı paylaş öğesinedokunun.

3

Arama penceresinde, alan veya kişinin adını girin veya bunları listeden seçin. Ardından öğesine dokunun.


 

Kayıtlar, yalnızca aynı kuruluşa ait alanlarda paylaştırılamaz ve bir defada bu alan ile paylaşılır. Ayrıca, kayıtlar yalnızca paylaşılan kişi tarafından silinebilir.