XML API 39 ve XML API 11 hakkında daha fazla bilgi için bkz . CISCO WEBEX MEETINGS XML API güncelleştirmelerine genel bakış (XML apı 39 ve önceki sürümleri) .

XML API 11 SP9 ve öncesine yönelik güncellemeler için Cisco DevNet adresine gidin .

API 40.4.0 güncellemeleri

XML API 40.4.0 güncellemeleri

XML API 'sinde e-postaları değiştirirken e-posta doğrulamasını zorunlu kıl

Site Yöneticisi , kullanıcının Webex site yönetimi e-posta adresini güncellemesine yönelik onay onayını etkinleştirdikten sonra :

 • Site dışı bir yönetici hesabı e-posta adreslerini değiştirmek için setuser API 'sini çağırırsa, yeni e-posta doğrulanana kadar geçerli e-posta kalır. Hesap değişikliği onay e-postası, "hesap değiştirme onayı Webex" ile yeni e-posta adresine gönderilir. Onaylamak için e-postadaki bağlantıyı tıklattıktan sonra, yeni e-posta adresi hemen bağlanır.


  Site olmayan bir yönetici, e-posta doğrulama işlemini bitirmeden setuser API 'yi birkaç kez çağırırsa geçerli e-posta tutulur ve doğrulanması gereken en son yeni e-posta olur.

 • Site Yöneticisi hesabı e-posta adreslerini değiştirmek için setuser API 'yi çağırırsa e-posta doğrulama işlemi tetiklenmez. Yeni e-posta, toplantı sahibinin veya katılımcının hesabına hemen bağlanacak.

Etkilenen API'ler:

 • Setuser

Getbir Mentınfo zaman aşımı ve bağlantı sıfırlama

Getsitementınfo API 'si, Şu anda büyük performans etkilerini tetikleyen etki alanı adı sisteminde IP adreslerini arar. Alanda boş bir yanıtla birlikte bu işlemi basitleştirmeye planlıyoruz <domain> .

Etkilenen API'ler:

 • Get, Mentınfo

Getbir Mentınfo Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
<siteName>sqdemo6</siteName>
<webExID>Xxx</webExID>
<password>xxxx</password>
<partnerID>webexiş ortağı</partnerID>
</securityContext>
</header>
    <body>
        <bodyContent
            xsi:type="java:com.webex.service.binding.attendee.GetEnrollmentInfo">
            <sessionKey>716773566</sessionKey>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

Getbir Mentınfo Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"
    xmlns:att="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/attendee">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Başarı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Birincil</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="att:getEnrollmentInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <att:session>
                <att:confID>154279066999981548</att:confID>
                <att:attendee>
                    <att:attendeeID>3191792</att:attendeeID>
                    <att:enrollFields>
                        <att:defaultFields>
                            <att:firstName>Alex</att:firstName>
                            <att:lastName>Yalçınkaya</att:lastName>
                            <att:email>omega.alex.yang@gmail.com</att:email>
                            <att:company></att:company>
                            <att:phoneNum></att:phoneNum>
                            <att:title></att:title>
                            <att:receiveInfo>False</att:receiveInfo>
                            <att:address1></att:address1>
                            <att:address2></att:address2>
                            <att:city></att:city>
                            <att:state></att:state>
                            <att:zipcode></att:zipcode>
                            <att:country></att:country>
                            <att:leadSourceID></att:leadSourceID>
                            <att:leadScore>0,0</att:leadScore>
                        </att:defaultFields>
                        <att:customFields/>
                    </att:enrollFields>
                    <att:domain> </att:domain>
                    <att:ipAddress>10.35.240.53</att:ipAddress>
                    <att:submitTime>02/27/2020 22:03:57</att:submitTime>
                    <att:status>Onaylı</att:status>
                </att:attendee>
                <att:attendee>
                    <att:attendeeID>3191797</att:attendeeID>
                    <att:enrollFields>
                        <att:defaultFields>
                            <att:firstName>AlexKKK</att:firstName>
                            <att:lastName>Test</att:lastName>
                            <att:email>achillesyang@hotmail.com</att:email>
                            <att:company></att:company>
                            <att:phoneNum></att:phoneNum>
                            <att:title></att:title>
                            <att:receiveInfo>False</att:receiveInfo>
                            <att:address1></att:address1>
                            <att:address2></att:address2>
                            <att:city></att:city>
                            <att:state></att:state>
                            <att:zipcode></att:zipcode>
                            <att:country></att:country>
                            <att:leadSourceID></att:leadSourceID>
                            <att:leadScore>0,0</att:leadScore>
                        </att:defaultFields>
                        <att:customFields/>
                    </att:enrollFields>
                    <att:domain> </att:domain>
                    <att:ipAddress>10.154.181.15</att:ipAddress>
                    <att:submitTime>02/27/2020 22:07:38</att:submitTime>
                    <att:status>Onaylı</att:status>
                </att:attendee>
                <att:matchingRecords>
                    <serv:total>2</serv:total>
                    <serv:returned>2</serv:returned>
                    <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
                </att:matchingRecords>
                <att:sessionKey>716773566</att:sessionKey>
            </att:session>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

API 40.2.0 güncellemeleri

XML API 40.2.0 güncellemeleri

XML API 40.2.0 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

Lstsummarysession 'a anonim erişimi kaldırma

Güvenlik geliştirmesi olarak lstsummarysession API 'sine anonim erişim için destek durduruyoruz . Webex Meetings anonim olarak API 'ye erişirse aşağıdaki hata kodu ve mesajı döndürülür: "000015 üzgünüm, kayıt bulunamadı."

Etkilenen API'ler:

 • LstSummarySession

LstSummarySession Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
        <siteName>sitename1</siteName>
    </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstsummarySession">
        <sessionKey>211894651</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

LstSummarySession yanıtı örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"

xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Başarısızlık</serv:result>
            <serv:reason>Üzgünüz, hiçbir kayıt bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>Birincil</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

CreateMeeting ve setmeeting güvenlik geliştirmeleri


Bu değişiklik, XML API 40.2.0 'de yapıldı, ancak açıklaması müşteri geri bildirimi alındıktan sonra düzenlendi.

Güvenlik geliştirmesi olarak, CreateMeeting ve setmeeting API 'larını kullanıcıların zaten geçen bir Toplantı başlangıç saati planlamasına izin vermeyecek şekilde güncelliyoruz. Deneme durumunda API, hata mesajını sorar: "060016 oturumu başlama zamanı geçerli saatten sonra olmalıdır." Bir kullanıcının anlık toplantı planlamasına ihtiyacı olursa, toplantının başlangıç saatinin geçerli saatten beş dakika sonra ayarlanması önerilir.

Etkilenen API'ler:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

API 40.1.2 güncellemeleri

XML API 40.1.2 güncellemeleri

XML API 40.1.2 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

Toplantı planlama sağlanmamışsa bir parola otomatik olarak oluşturulur

API yanıtının gövdesine bir parola eklemek için CreateMeeting, CreateEvent, createtrainingsession ve CreateTeleconferenceSession geliştirilecektir.

Varsayılan olarak, tüm toplantılar/etkinlikler/oturumda parola ayarı etkinleştirilmiş olmalıdır. Bu senaryoda, API isteği parola içermiyorsa, otomatik olarak XML API sunucularından bir parola oluşturulur.

Tüm toplantıların/etkinliklerin/oturumun bir parola ayarı olması gerekiyorsa ve API ISTEğI parola içermiyorsa, XML API sunucularından parola oluşturulmaz.

API isteği bir parola içeriyorsa, Tüm toplantıların/etkinliklerin/oturumunun veya devre dışı bırakıldığına bakılmaksızın yanıt bu parolayı içerecektir .

Etkilenen API'ler:

 • CreateMeeting

 • Createevent

 • CreateTrainingSession

 • CreateTeleconferenceSession

CreateMeeting yanıtı artık Meeting ingpassword öğesine sahiptir:

CreateMeeting Request örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>

     <siteName>siteName1</siteName>
     <webExID>kullanıcı kimliği</webExID>
     <password></password> <partnerID> webexpartner </partnerID> </securityContext> </header> <body> <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.meeting.CreateMeeting"> <metaData> <confName> Test_Auto_Generated_mtg_pwd</confName>
        <meetingType>3</meetingType>
    </metaData>

<schedule>
  <startDate>10/28/2020 17:35:00</startDate>
</schedule>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

CreateMeeting Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting" xmlns:att="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/attendee">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Başarı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Birincil</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="meet:createMeetingResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <meet:meetingkey>806745263</meet:meetingkey>
            <meet:meetingPassword>UzXJuzUD428</meet:meetingPassword>
            <meet:iCalendarURL>
                <serv:host>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=md225d5935256319ef21b71dd8ebd0640</serv:host>
                <serv:attendee>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m26bf5e25ca587d32302fb29951b92e15</serv:attendee>
            </meet:iCalendarURL>
            <meet:guestToken>cfc7f3246d4862f1bb69b803e8615b7a</meet:guestToken>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

CreateEvent yanıtının artık eventpassword öğesi vardır:

Createtrainingsession ve CreateTeleconferenceSession yanıtları artık sessionpassword öğesine sahip:

API 40.1.0 güncellemeleri

XML API 40.1.0 güncellemeleri

XML API 40,1 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

Getsessionınfo geliştirmeleri

Getsessionınfo API 'sine yeni öğeler ekledik . API artık mobil cihazların bilgilerini de geri döndürüyor.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

Getsessionınfo Istek Güncellemeleri:

İstek örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
        <siteName>sqdemo11</siteName>
        <webExID>siteadmin</webExID>
        <password>P@ss1234</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>713707633</sessionKey>
        <pmrUrl>https://go.webex.com/join/dongchen</pmrUrl>
        <sipUrl>dongchen@go.webex.com veya 123456789_go@webex.com veya 123456789@go.webex.com</sipUrl>
        <meetingLink>https://go.webex.com/go/j.php?MTID=m814c6a483d4b5052d539f88d67acbad6</meetingLink>
        <meetingUuid>34567323456787654323456787654</meetingUuid>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

Geçmiş geçmiş geliştirmeleri

Webex Access Anywhere raporu bilgileriyle yanıtlamak için yenı bir API, lstaccestik geçmiş geçmişi ekledik.

Etkilenen API'ler:

 • Geçmiş geçmiş geçmiş

Geçmiş geçmiş Isteği Güncellemeleri:

Geçmiş Yanıt yanıtı Güncellemeleri:

İstek örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
<siteName>sqdemo6</siteName>
<webExID>test</webExID>
<password>P@ss1234</password>
</securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstAccessAnywhereHistory">
<hostWebexID>Test1</hostWebexID>
<startTimeScope>
<sessionStartTimeStart>09/29/2019 00:42:34</sessionStartTimeStart>
<sessionStartTimeEnd>12/29/2019 04:42:34</sessionStartTimeEnd>
</startTimeScope>
<endTimeScope>
<sessionEndTimeStart>9/29/2019 02:42:34</sessionEndTimeStart>
<sessionEndTimeEnd>12/29/2019 05:42:34</sessionEndTimeEnd>
</endTimeScope>
<listControl>
<serv:startFrom>1</serv:startFrom>
<serv:maximumNum>10</serv:maximumNum>
<serv:listMethod>VEYA</serv:listMethod>
</listControl>
<order>
<orderBy>Starttime</orderBy>
<orderAD>Asc</orderAD>
</order>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
    xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"
    xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Başarı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Birincil</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:LstAccessAnywhereHistoryResponse"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>775</serv:total>
                <serv:returned>10</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:accessAnyWhereInfo>
                <history:confID>123456</history:confID>
                <history:userName>Dean</history:userName>
                <history:computerName>6926_dean</history:computerName>
                <history:clientIP>10.224.222.183</history:clientIP>
                <history:startTime>11/29/2019 03:05:44</history:startTime>
                <history:endTime>11/29/2019 03:10:06</history:endTime>
                <history:duration>5</history:duration>
            </history:accessAnyWhereInfo>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>