XML API 39 ve XML API 11 hakkında daha fazla bilgi için bkz . Cisco Webex Toplantıları XML API güncelleştirmelerine genel bakış (XML apı 39 ve önceki sürümleri).

XML API 11 SP9 ve öncesine yönelik güncellemeler için Cisco DevNet adresine gidin.

API 40.1.1 güncellemeleri

XML API 40.1.1 güncellemeleri

XML API 40.1.1 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

API 40.1.0 güncellemeleri

XML API 40.1.0 güncellemeleri

XML API 40,1 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

Getsessionınfo geliştirmeleri

Getsessionınfo API 'sine yeni öğeler ekledik . API artık mobil cihazların bilgilerini de geri bildiriyor.

Etkilenen API'ler:

  • GetSessionInfo

Getsessionınfo Istek Güncellemeleri:

İstek örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
        <siteName>sqdemo11</siteName>
        <webExID>siteadmin</webExID>
        <password>P@ss1234</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>713707633</sessionKey>
        <pmrUrl>https://go.webex.com/join/dongchen</pmrUrl>
        <sipUrl>dongchen@go.webex.com veya 123456789_go@webex.com veya 123456789@go.webex.com</sipUrl>
        <meetingLink>https://go.webex.com/go/j.php?MTID=m814c6a483d4b5052d539f88d67acbad6</meetingLink>
        <meetingUuid>34567323456787654323456787654</meetingUuid>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

Lstaccessanygeçmiş geliştirmeleri

Webex Access Anywhere rapor bilgisi ile yanıt vermek için yenı bir API, lstaccessanygeçmiş geçmişi ekledik.

Etkilenen API'ler:

  • Yıllardaki geçmiş

Lstaccessanygeçmiş Istek Güncellemeleri:

Lstaccessanygeçmiş Yanıt Güncellemeleri:

İstek örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
<siteName>sqdemo6</siteName>
<webExID>test</webExID>
<password>P@ss1234</password>
</securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstAccessAnywhereHistory">
<hostWebexID>Test1</hostWebexID>
<startTimeScope>
<sessionStartTimeStart>09/29/2019 00:42:34</sessionStartTimeStart>
<sessionStartTimeEnd>12/29/2019 04:42:34</sessionStartTimeEnd>
</startTimeScope>
<endTimeScope>
<sessionEndTimeStart>9/29/2019 02:42:34</sessionEndTimeStart>
<sessionEndTimeEnd>12/29/2019 05:42:34</sessionEndTimeEnd>
</endTimeScope>
<listControl>
<serv:startFrom>1</serv:startFrom>
<serv:maximumNum>10</serv:maximumNum>
<serv:listMethod>VEYA</serv:listMethod>
</listControl>
<order>
<orderBy>STARTTIME</orderBy>
<orderAD>(</orderAD>
</order>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
    xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"
    xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:LstAccessAnywhereHistoryResponse"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>775</serv:total>
                <serv:returned>10</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:accessAnyWhereInfo>
                <history:confID>123456</history:confID>
                <history:userName>Dean</history:userName>
                <history:computerName>6926_dean</history:computerName>
                <history:clientIP>10.224.222.183</history:clientIP>
                <history:startTime>11/29/2019 03:05:44</history:startTime>
                <history:endTime>11/29/2019 03:10:06</history:endTime>
                <history:duration>5</history:duration>
            </history:accessAnyWhereInfo>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>