Genel Bakış

Her oturum türü için uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirerek uçtan uca şifrelemeyi zorunlu kılabilirsiniz. Uçtan uca şifrelemeyi, yalnızca kullanıcıların toplantı planlarken seçebileceği birkaç oturumda etkinleştirerek isteğe bağlı da yapabilirsiniz.

Bir Webex sitesinde uçtan uca şifrelemeyi görmüyorsanız, müşteri başarısı Yöneticisi (CSM) ile iletişime geçin.

Uçtan Uca Şifrelemeyi Cisco Webex Toplantıları için Zorunlu Yapma

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarını değiştirilecek Webex sitesini seçin ve siteyi Yapılandır 'a tıklayın.

3

Ortak Ayarlar’ın altında Oturum Türleri’ni seçin.

4

Oturum kodu sütununda, bir Webex sitesinin özel oturum türlerinin her birine yönelik bağlantıya tıklayın ve uçtan uca şifreleme onay kutusunu işaretleyin.

Oluşturduğunuz yeni özel oturum türleri için Uçtan Uca Şifreleme onay kutusunu işaretlemeyi unutmayın.

5

Aşağı kaydırın ve Güncelleştir 'i tıklayın .

6

Oluşturduğunuz oturum türü Için yeni kullanıcılar için varsayılan onay kutusunu işaretleyin.

7

Aşağı kaydırın ve Güncelleştir 'i tıklayın .

Uçtan Uca Şifrelemeyi Cisco Webex Toplantıları için İsteğe Bağlı Yapma

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarını değiştirilecek Webex sitesini seçin ve siteyi Yapılandır 'a tıklayın.

3

Ortak Ayarlar’ın altında Oturum Türleri’ni seçin.

4

Oturum Kodu sütununda, özel oturum türü oluşturmak istediğiniz birincil oturum türünü bulun.

5

Oturum türü Ekle 'yi seçin <session type>.

6

Özel oturum türü için bir ad girin.

7

Uçtan Uca Şifreleme’nin yanındaki Özellikler sütununda kutuyu işaretleyin ve Ekle’yi seçin.

8

Belirli kullanıcılar için oturum türü etkinleştirmek için kullanıcılar 'a gidin, bir kullanıcı seçin, Toplantı 'yı seçin , Webex sitesini seçin ve ardından oluşturduğunuz oturum türü altında bu kullanıcıların onay kutusunu işaretleyin.

9

Kaydet’e tıklayın.

Bu kullanıcılar, Gelişmiş planlayıcı’yı kullanarak toplantılar planladığında Toplantı türü altındaki özel oturum türünü kullanabilecektir.