İnsanlar bilgisayarlarını kullanırken, durumları Windows veya Mac 'te Webex ekiplerinde aktif olarak görüntülenir. Bilgisayarlarında uzakta olduklarında, Webex ekipleri son etkin olduklarında gösterilir.

Kullanıcılar uygulamada yeni mesajlar gönderdikçe veya okutıklarında, durumları iPhone, iPad veya Android üzerinde Webex ekiplerinde aktif olarak görüntülenir. Uygulamadan uzakta olduklarında, Webex ekipleri son etkin olduklarında gösterilir.

Kuruluşunuzdaki kişilerin durumunu yalnızca görebilirsiniz. Profil resmi her gördüğünüzde birinin durum bilgilerini görebilirsiniz: mesajları gönderdiğinizde, bir alanda görebilirsiniz veya bunları arayabilirsiniz.

Webex ekipleri, insanların profil resimlerine Ayrıntılar ekleyerek durum bilgilerini gösterir.

Yeşil kenarlık — son 10 dakikada aktif.

Toplantı — toplantıda.

Çağrı-çağrıda.

Ay — rahatsız etmeyin.

Paylaşım — bir ekran veya uygulama paylaşma.

Saat — etkin değil.

Uçak — ofis dışında yanıtı Microsoft Outlook 'ta ayarlanır.


Webex ekipleri, bir çağrı veya toplantı sırasında insanlar ekranını veya uygulamalarını paylaşırken gelen mesajlar veya çağrılar için bildirimleri bastırır.