Перевірка важливих повідомлень.

Натисніть Фільтрувати за щоб переглянути свої фільтри, виберіть Нитки, а потім клацніть потік, який потрібно переглянути.

Торкніться , щоб переглянути фільтри, виберіть "Потоки", а потім торкніться потоку, який потрібно переглянути.

Торкніться , щоб переглянути фільтри, виберіть "Потоки", а потім торкніться потоку, який потрібно переглянути.