בודק הודעות חשובות.

לחץ על סינון לפי כדי להציג את המסננים, בחר אשכולות, ולאחר מכן לחץ על אשכול שברצונך להציג.

הקש כדי להציג את המסננים שלך, בחר חוטים , ולאחר מכן הקש על שרשור שברצונך להציג.

הקש כדי להציג את המסננים שלך, בחר חוטים , ולאחר מכן הקש על שרשור שברצונך להציג.