За да видите потребителския профил на някой човек, задръжте курсора на мишката върху снимката на потребителския му профил и щракнете върху "Данни за хора".


 

За да прегледате и редактирате собствен потребителски профил за хора, щракнете върху снимката на вашия профил и изберете Моят профил на моите данни за хора.

За да видите потребителския профил на някого, докоснете снимката на потребителския му профил и след това докоснете "Статистика захора".


 

За да прегледате и редактирате собствен потребителски профил за хора, щракнете върху снимката на вашия профил и изберете Моят профил на моите данни за хора.

За да видите потребителския профил на някой човек, задръжте курсора на мишката върху снимката на потребителския му профил и щракнете върху "Данни захора".


 

За да прегледате и редактирате собствен потребителски профил за хора, щракнете върху снимката на вашия профил и изберете Моят профил за моите данни за хора.