За да прегледате профила на прозренията на хората на някого, задръжте курсора на курсора върху снимката на потребителския му профил и щракнете върху "Прозрения за хора".


 

За да прегледате и редактирате собствения си профил за прозрения на хора ,кликнете върху снимката на потребителския си профил и изберете Профил "Моите хора прозрения".

За да прегледате профила на прозренията на хората на някого, докоснете снимката на потребителския му профил и след това докоснете "Прозрения захора".


 

За да прегледате и редактирате собствения си профил за прозрения на хора ,кликнете върху снимката на потребителския си профил и изберете Профил "Моите хора прозрения".

За да прегледате профила на прозренията на хората на някого, задръжте курсора на курсора върху снимката на потребителския му профил и щракнете върху "Прозрения захора".


 

За да прегледате и редактирате собствения си профил за прозрения на хора , щракнете върху снимката напотребителския си профил и изберете Профил "Моите хора прозрения".