Когато устройство е насрочено за среща, получавате подкана от Webex Assistant да се присъедините към срещата 30 секунди преди началото на срещата. Подканата е видима 5 минути след планираното начало на срещата.

Когато Webex Assistant за устройства е активиран във вашата организация, Проактивното присъединяване е по подразбиране На на всички поддържани устройства.

1

От началния екран на Touch 10 изберете името на устройството и Настройки.

2

Под Разширени настройки, докоснете Webex асистент. След това включете или изключете Проактивно присъединяване.