Когато преместите място в екип, всеки, който вече не е част от екипа, ще бъде считан за гост. Няма да могат да използват други отборни пространства.

Не можете да преместите интервал в екип, ако:

  • Пространството е модерирано, но вие не сте модератор.

  • Пространството е част от друг отбор.

  • Пространството е модерирано, но модераторите на пространството не са членове на целевия екип.

1

В пространството щракнете върху Информация за интервал и след това изберете Добавяне на това пространство към екип .

2

Изберете екип и щракнете върху Добавяне към екип.

1

В пространството щракнете върху Информация за интервал и след това изберете Добавяне на това пространство към екип .

2

Изберете екип и щракнете върху Добавяне към екипа.


 

Можете също да щракнете с десния бутон върху интервал във вашия списък с интервали и да изберете Добавяне на това пространство към екип.

1

В пространството отидете в менюто за дейности , докоснете Информация и следтова докоснете Добавяне на това място към екип.

2

Изберете екип и след това натиснете ОК.

1

В пространството отидете в менюто за дейности , докоснете Информация и следтова докоснете Добавяне на това място към екип.

2

Изберете екип и след това натиснете ДОБАВЯНЕ.

1

В пространството кликнете върху Преглед на настройките за интервал и след това изберете Добавяне на място заекип.

2

Ако пространството ви е модерирано, изберете Премахване на модераторите и повторете стъпка 1.

3

Изберете екип и щракнете върху Готово.