Když přesunete prostor do týmu, každý, kdo již není součástí týmu, bude považován za hosta. Nebudou moci používat jiné týmové prostory.

Nemůžete přesunout prostor do týmu, pokud:

  • Prostor je moderován, ale vy nejste moderátor.

  • Prostor je součástí jiného týmu.

  • Prostor je moderován, ale moderátoři prostoru nejsou členy cílového týmu.

1

V prostoru klikněte na možnost Informace o prostoru a poté zvolte Přidat tento prostor do týmu.

2

Vyberte tým a klikněte na Přidat.

1

V prostoru klikněte na možnost Informace o prostoru a poté zvolte Přidat tento prostor do týmu.

2

Vyberte tým a klikněte na Přidat do týmu.


 

Můžete také kliknout pravým tlačítkem na prostor v seznamu prostorů a vybrat možnost Přidat tento prostor do týmu.

1

V prostoru přejděte do nabídky aktivit, klepněte na Informace a pak klepněte na Přidat tento prostor do týmu.

2

Vyberte tým a klepněte na tlačítko OK.

1

V prostoru přejděte do nabídky aktivit, klepněte na Informace a pak klepněte na Přidat tento prostor do týmu.

2

Vyberte tým a klepněte na možnost PŘIDAT.

1

V prostoru klikněte naa poté zvolte Přidat týmu prostor.

2

Pokud je váš prostor moderován, vyberte možnost Odebrat moderátory a opakujte krok 1.

3

Vyberte tým a klikněte na Hotovo.