כשאתה מעביר מקום לקבוצה, כל מי שעדיין לא חלק מהצוות ייחשב כאורח. הם לא יוכלו להשתמש במרחבי צוות אחרים.

לא ניתן להעביר רווח לצוות אם:

  • המרחב מנוהל, אבל אתה לא מנחה.

  • החלל הוא חלק מצוות אחר.

  • המרחב מנוהל, אך מנחי החלל אינם חברים בצוות הממוקד.

1

במרחב, לחץ על מידע שטח ולאחר מכן בחר הוסף שטח זה לצוות.

2

בחר צוות ולחץ על הוסף.

1

במרחב, לחץ על מידע רווח ולאחר מכן בחר הוסף רווח זה לצוות.

2

בחר צוות ולחץ על הוסף לצוות.


 

באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ברשימת הרווחים שלך ולבחור הוסף שטח זה לצוות.

1

במרחב, עבור אל תפריט הפעילות , הקש על מידעולאחר מכן הקש על הוסף שטח זה לצוות.

2

בחר צוות ולאחר מכן הקש על אישור.

1

במרחב, עבור אל תפריט הפעילות , הקש על מידעולאחר מכן הקש על הוסף שטח זה לצוות.

2

בחר צוות ולאחר מכן הקש על הוסף.

1

במרחב, לחץ ולאחר מכן בחר הוסף שטח לצוות.

2

אם המרחב שלך מנוהל, בחר הסר מנחים וחזור על שלב 1.

3

בחר צוות ולחץ על סיום.