профил

Профилите за прозрения на хора са достъпни в десктоп приложението Webex Meetings, уеб приложението Webex App и приложениетоWebex Meetings за Android или iOS и Webex Събития (нови). Вашият Webex сайт и потребители трябва да са свързани с контролния център или да се управляват в контролния център, като синхронизацията на директориите е разрешена.

Профили за прозрения на хора в Срещи и събития (нови) са достъпни за потребители, присъединяващи се към събрания или събития на базирани в САЩ клъстерни сайтове и е достъпна само на английски език по това време. Потребителите, които се присъединяват от организации извън САЩ, имат достъп до профилите за прозрения на публични хора на всеки, който е в събрание или събитие на сайт, който има активирани профили за прозрения на хора. Тази функция ще се разточва на повече устройства и платформи скоро.

За задълбочена информация за прозренията на хората вижте техническата хартия, Профили за прозрения на хора: Създаване на опит за човешко сътрудничество .

По време на събрание или събитие изберете Научете повече за този участник Научете повече за този участник до името на лицето в панела "Участници" или във видеоклипа си с миниатюри.

Панел на участниците

Ако панелът "Участници" е скрит, изберете Участници, Участници за да го покажете.

За да прегледате собствения си профил, изберете Преглед на профила ми в People Insights до вашето име в Преглед на профила ми в "Прозрения на хора" панела "Участници".

Профил не е достъпен за преглед, ако някой е скрил профила си, ако не е налична достатъчно публична информация и някой не е създал собствен профил, или ако не сте се присъединили към събранието или събитието от десктоп приложението "Събрания" или от приложението "Събрания" за Android или iOS.