Profile

פרופילי תובנות על אנשים זמינים ביישום שולחן העבודה של Webex Meetings, ביישום האינטרנט של Webex Meetings, ביישום Webex Meetings עבור Android או iOS ו-Webex Webinars. אתר Webex והמשתמשים שלך חייבים להיות מקושרים ל-Control Hub או מנוהלים ב-Control Hub, כאשר סנכרון ספר טלפונים מופעל.

פרופילי תובנות על אנשים ב-Meetings וב-Webex Webinars זמינים עבור משתמשים שמצטרפים לפגישות או וובינרים באתרי אשכול מבוססי ארה"ב וזמינים רק באנגלית בשלב זה. משתמשים שמצטרפים מארגונים שאינם אמריקאים יכולים לגשת לפרופילי התובנות של אנשים ציבוריים של כל מי שנמצא בפגישה או בוובינר באתר Webex שבו מופעלים פרופילי תובנות על אנשים. תכונה זו תתבצע בקרוב למכשירים ופלטפורמות נוספים.

לקבלת מידע מעמיק על תובנות על אנשים, עיין במאמר הטכני, פרופילי תובנות על אנשים: יצירת חוויית שיתוף פעולה אנושי .

במהלך פגישה או וובינר, בחר קבל מידע נוסף על המשתתף הזה Learn more about this participantלצד שם האדם בלוח המשתתפים או בסרטון התמונות הממוזערות שלו.

Participant panel

אם לוח המשתתפים מוסתר, בחר משתתפים משתתפים כדי להציג אותו.

כדי להציג פרופיל משלך, בחר הצגת פרופיל 'תובנות על אנשים' שלי הצג את פרופיל 'תובנות על אנשים' שלי לצד שמך בתוך משתתפים לוח.

פרופיל אינו זמין לצפייה אם מישהו הסתיר את הפרופיל שלו, אם אין מספיק מידע ציבורי זמין ומישהו לא יצר פרופיל משלו, או אם לא הצטרפת לפגישה מיישום שולחן העבודה של Meetings או מיישום Meetings עבור Android או iOS.