Клавишни комбинации на работния плот за областта за съобщения на приложението Webex.

Навигирайте в областта за съобщения на приложението Webex

Зоната за съобщения наПриложение Webexможе да се дефинира като опциите, които са налични в пространството, включително информация за пространството, име на пространство, име на екип и др.

Натиснете Tab, за да преминете през всяка функция в областта за съобщенияПриложение Webexи научете какво прави всяка функция. За да преминете обратно през всяка функция, натиснете Shift и Tab.

1

Информация за пространството – Натиснете Enter и Tab, за да преминете през опциите за настройка на пространството.

2

Предпочитане на пространство – Натиснете Enter, за да добавите пространството към любимите си пространства.

3

Име на пространството – това е името на пространството. Натиснете Enter, за да редактирате името на пространството, което всеки член на пространството може да редактира, освен ако не е модерирано пространство.

4

Име на екип—Това е името на екипа, към който принадлежи пространството. Натиснете Enter, за да видите членовете на екипа, или напуснете екипа.

5

Насрочване на среща – Натиснете Enter, за да насрочите среща в пространството.

6

Meet – Натиснете Enter, за да започнете незабавна среща в пространството.

7

Търсене в пространство – Натиснете Enter, за да търсите текст в пространството. Въведете текста в лентата за търсене.

8

Преглед на фиксирани съобщения – Натиснете Enter, за да видите фиксираните съобщения в пространството.

9

Раздел „Съобщения“—Показва съобщенията в пространството. Това е началната област на съдържанието на пространството и натискането на лявата и дясната стрелка преминава през тези опции. Натиснете стрелката на клавиатурата надясно, за да видите хората в пространството. Това ви отдалечава от областта за съобщения. За да се върнете в областта за съобщения, натиснете стрелката на клавиатурата наляво.

 • Натиснете Enter.

 • Натиснете Tab, за да отидете на последното прочетено съобщение в пространството.

 • Ако в пространството има непрочетени съобщения, натиснете Tab и Enter, за да превъртите до последното непрочетено съобщение в пространството.

 • Натиснете отново Tab, за да отидете в областта Ново съобщение.


 

За повече информация как да навигирате в областта за съставяне на съобщение и в областта на съобщението, вижте Придвижване в областта за съставяне на съобщение и Навигиране в областта на съобщението.

10

Раздел „Хора“—Показва хората в пространството. Натиснете стрелката на клавиатурата надясно, за да видите съдържанието в пространството. Това ви отдалечава от зоната на хората. За да се върнете в зоната за хора, натиснете стрелката на клавиатурата наляво.

 • Натиснете Enter.

 • За да добавите хора към немодерирано пространство, натиснете стрелката на клавиатурата надолу и натиснете Enter и въведете името на човека, който искате да добавите към пространството.

 • Натиснете стрелките на клавиатурата нагоре и надолу, за да преминете през хората в пространството.

11

Раздел „Съдържание“—Показва съдържанието, което се споделя в пространството. Натиснете стрелката на клавиатурата надясно, за да видите информацията за срещата в пространството. Това ви отдалечава от областта на съдържанието. За да се върнете в областта на съдържанието, натиснете стрелката на клавиатурата наляво.

 • Натиснете Enter и преминете през следните опции, като натиснете клавиша Tab.

  За да видите съдържание, споделено в пространството, натиснете стрелките на клавиатурата надясно и наляво, за да преминете през различните типове съдържание: Файлове, бели дъски, връзки и съдържание за срещи. Натиснете Enter върху опцията, която искате да видите, и преминете през съдържанието с помощта на стрелките на клавиатурата.

 • За да видите файловете на свързани папки, споделени само в пространството, когато е избран типът на съдържанието на файла, натиснете Tab и натиснете Enter, натиснете стрелката на клавиатурата надолу, за да изберете Файлове на свързани папки и натиснете Enter.

 • За да превключвате между изглед на съдържание от списък или мрежа, когато е избран типът съдържание Файл, натиснете два пъти Tab и след това изберете изгледа с помощта на лявата и дясната стрелка на клавиатурата.

12

Раздел „Срещи“—Показва насрочени космически срещи и опции за насрочване на космическа среща. Натиснете стрелката на клавиатурата надясно, за да видите вградените приложения, които са добавени към пространството. Това ви отдалечава от зоната за срещи. За да се върнете в зоната за срещи, натиснете стрелката на клавиатурата наляво.

 • Натиснете Enter.

 • За да насрочите среща в пространството, натиснете стрелката на клавиатурата надолу и натиснете Enter. Натиснете Tab, за да преминете през различните полета, като тема, час, дата и поканени.

 • Натиснете стрелката на клавиатурата надолу, за да видите предстоящите насрочени срещи в пространството.

13

+Раздел „Приложения“—Показва вградените приложения, които са добавени към пространството.

 • Натиснете Enter.

Навигирайте в областта за съставяне на съобщение

Когато сте в областта за създаване на съобщение, използвайте тези преки пътища, за да редактирате последното си съобщение и използвайте инструментите за създаване на съобщение.

1

Когато сте в областта за съставяне на съобщение, екранният четец казва „Напишете съобщение до <space name="">, редактирайте, напишете и текст“

2

Натиснете Tab, за да отидете на лентата с инструменти. В зависимост от това, което е настроено от вашия администратор, чрез преместване на стрелките на клавиатурата наляво и надясно можете:

 • Добави прикачен файл

 • Заснемане на екрана

 • Форматиране на текст

 • Добавете емоджи

 • Добавете GIF

 • Добавете Bitmoji

 • @ споменавам

 • Поканете колега в личната си стая

3

Натиснете Shift и стрелката на клавиатурата нагоре, за да редактирате последното си съобщение.

4

За да отидете в областта за съобщения, натиснете Shift и Tab.

5

Ако има нови непрочетени съобщения или отговори в отвореното пространство, тогава първият раздел е плаващите бутони Нови съобщения или Нови отговори. Ако няма нови непрочетени съобщения или отговори в пространството, първата точка на табулация са разписки за прочетени.

Навигирайте в областта за съобщения

Когато сте в областта за съобщения, използвайте тези преки пътища, за да четете и отговаряте на съобщения в пространство.

1

Когато сте в областта за съобщения, екранният четец казва „История на разговорите в Webex, използвайте клавишите със стрелки нагоре и надолу за навигация и Shift плюс F10 за повече опции. Видяно от <number of="" people="">, използвайте клавишите със стрелки наляво и надясно, за да навигирате в списъчното поле. Видяно от <Person A,="" Person="" B...="">"

2

Ако има нови непрочетени съобщения или отговори в отвореното пространство, тогава първият раздел е плаващите бутони Нови съобщения или Нови отговори. Ако няма нови непрочетени съобщения или отговори в пространството, първата точка на табулация са разписки за прочетени.

3

Натиснете стрелките на клавиатурата нагоре и надолу, за да навигирате в историята на съобщенията.


 

Ако има нишка, бутонът „Отговор на нишката“ ще бъде част от тази навигация в историята на съобщенията на пространството.

4

Когато сте в съобщение, натиснете Shift и F10 за опции за действие на съобщението.

5

Когато сте в съобщение, натиснете Enter и Tab за достъп до вътрешната навигация на съобщението, така че да можете да четете буква по буква, дума по дума, изречение по изречение и да избирате текст .

 • За да прочетете съобщение буква по буква, натиснете стрелките на клавиатурата наляво и надясно.

 • За да прочетете съобщение дума по дума, натиснете CTRL и стрелките на клавиатурата наляво и надясно.

 • За да прочетете съобщението изречение по изречение, натиснете CTRL и стрелките на клавиатурата нагоре и надолу.

 • За да изберете текста на съобщението, натиснете Shift и стрелките на клавиатурата наляво и надясно.

6

Натиснете Shift, ALT и M, за да превъртите до нови съобщения.

7

Натиснете Shift, ALT и T, за да превъртите до нови отговори.

8

Натиснете Shift и PgDn, за да превъртите до края на пространството.

9

Натиснете Tab, за да отидете в областта за ново съобщение. Вижте Навигиране в областта за създаване на съобщение за още действия.

10

Натиснете Shift и Tab, за да отидете в областта на съдържанието на пространството. Използвайте стрелките на клавиатурата наляво и надясно, за да навигирате между Хора, Съдържание, Срещи и + Приложения заглавия. Вижте Навигиране в областта за съобщения на приложението Webex за повече действия.