Преди да започнете

Уверете се, че използвате Android 5.0 и имате инсталирана най-новата версия на Cisco Jabber за Android.

1

Изтеглете и инсталирайте Android Auto от Google Play Магазин.

2

Включете телефона в конзолата на колата си.

3

Отворете Android Auto, за да започнете да получавате съобщения от Cisco Jabber.

4

Докоснете съобщението за Android Auto, за да го възпроизведете.

5

След Android Auto възпроизвежда съобщението, тя пита дали искате да отговори. Кажете "да" и предайте съобщението си, или кажете "не" и докоснете бързия отговор "В момента карам".