Prije nego što počnete

Pobrinite se da koristite Android 5,0 i imati najnoviju verziju Cisco Jabber za Android instaliran.

1

Preuzimanje datoteka i uvesti koga u službu Andre auto from igra priče.

2

Priključite svoj telefon na konzolu vašeg automobila.

3

Otvorite Android auto za početak dobivanja Cisco Jabber poruke.

4

Dodirnite poruku za automatsku reprodukciju za Android.

5

Nakon što Android auto reproducira poruku, ona pita želite li odgovoriti. Recite da i prenijeti svoju poruku, ili reći ne i dotaknite brzi odgovor "Ja sam vozeći upravo sada".