Pre nego što počneš

Uverite se da koristite Android 5.0 i da imate instaliranu najnoviju verziju Cisco Jabber-a za Android.

1

Preuzmite i instalirajte Android Auto iz Play prodavnice.

2

Priključite telefon na konzolu vašeg automobila.

3

Otvorite Android Auto da biste počeli da dobijate Cisco Jabber poruke.

4

Dodirnite poruku za Android Auto da biste je re rećili.

5

Nakon što Android Auto reprodukuje poruku, pita da li želite da odgovorite. Recite "da" i prenesite poruku, ili recite ne i dodirnite brzi odgovor "Upravo vozim".