Между другото, все още можете да използвате емотикони, или да изберете от библиотеката с емотикони в Webex App, както винаги имате. Просто улесняваме откриването на емоджито, което е идеално за вашето послание.

1

Когато пишете съобщение, въведете двоеточие и поне два знака, за да изведете списък с емотикони, които съответстват на тези два знака.

Например, пишете :han показва списък с жестове за ръце.

2

Изберете емоджито, което да добавите към съобщението си от списъка, щракнете върху Enter, за да изберете маркираното емотикони от списъка, или въведете пълния кратък код и щракнете върху Въведете.