Mimochodom, stále môžete použiť emotikony , alebo si vyberte z knižnica emodži v aplikácii Webex App ako vždy. Iba zrýchlime a zjednodušíme nájdenie emotikonov, ktoré sú ideálne pre vašu správu.

1

Pri písaní správy zadajte dvojbodku a aspoň dva znaky, aby sa zobrazil zoznam emotikonov, ktoré zodpovedajú týmto dvom znakom.

Napríklad písanie :han zobrazuje zoznam gest rúk.

2

Zo zoznamu vyberte emotikon, ktorý chcete pridať do správy, kliknite Zadajte vyberte zvýraznené emotikony zo zoznamu alebo zadajte celý krátky kód a kliknite Zadajte .