Mimochodem, stále můžete používat emotikony, nebo si vybrat z knihovny emodži v aplikaci Webex, jako jste vždy měli. Jen zrychlujeme a usnadňujeme nalezení emotikonů, které jsou ideální pro vaši zprávu.

1

Při psaní zprávy zadejte dvojtečku a alespoň dva znaky, abyste vyvolali seznam emodži, které odpovídají těmto dvěma znakům.

Například zadáním :han se zobrazí seznam gest rukou.

2

Ze seznamu vyberte emodži, které chcete přidat do zprávy, klikněte na Enter a vyberte zvýrazněné emodži ze seznamu nebo zadejte úplný zkrácený kód a klikněte na Enter.