Преди да започнете

  • Проверете дали вашият iPhone и Apple Watch са сдвоени и синхронизирани.

  • Проверете дали профилът ви има активирани телефонни услуги.

1

Докоснете в началния екран на приложението Cisco Jabber, за да прегледате обажданията в списъка "Последни".

2

Завъртете, за да прегледате последните обаждания в регистъра на обажданията си.

3

Докоснете контакта, на който искате да се обадите по-късно.