Innan du börjar

  • Kontrollera om din iPhone och Apple Watch har parkopplats och synkroniserats.

  • Kontrollera om ditt konto har telefontjänster aktiverade.

1

Knacka på på startsidan i appen Cisco Jabber om du vill visa samtalen i listan Senaste.

2

Rotera för att visa de senaste samtalen i din samtalslogg.

3

Knacka på kontakten du vill ringa tillbaka till.