Før du begynner

  • Kontroller at iPhone-og Apple-overvåkingen er sammenkoblet og synkronisert.

  • Kontroller om telefon tjenester er aktivert på kontoen din.

1

Trykk på Start skjerm bildet for Cisco Jabber-appen for å vise samtaler i listen over nylige anrop.

2

Roter for å vise de siste anropene i anrops loggen.

3

Trykk på kontakten du vil ringe tilbake.