1

Влезте във вашия сайт на Webex.

2

Изберете Записи и след това щракнете върху Добавяне.

3

Въведете тема за запис и описание и след това щракнете върху Качване на файл.


 

Максималният размер на файла по подразбиране, който може да качите, е 200 МБ. Това може да бъде разширено до 2 GB с свържете се с Поддръжка на Cisco .

4

За допълнителна защита проверете опциите за Изискване на потребителите да влизатв профила си , Предотвратяване на изтеглянето , и Защитас парола .

5

Изберете Запазете .