1

Zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Wybierz pozycję Nagrania, a następnie kliknij przycisk Dodaj .

3

Prześlij plik nagrania.


 

Domyślny maksymalny rozmiar pliku, który możesz przesłać, to 200 MB. Można go rozszerzyć do 2 GB o kontaktowanie się z pomocą techniczną Cisco .

4

Wprowadź temat i opis nagrania.

5

Aby uzyskać dodatkowe zabezpieczenia, zaznacz opcje Wymagaj od użytkownikówlogowania, Zapobiegajpobieraniu i Ochronahasłem.

6

Wybierz Zapisz .