Общ преглед

Webex Calling може да намали оперативните разходи и да подобри производителността, като ви помогне да мигрирате критични бизнес комуникации в облака. Когато се комбинира с други приложения и устройства на Webex, това е сърцето на пълно предприятие облак повикване и сътрудничество опит. Cisco поддържа в помещенията, в облака, и разгръщане на смесени модели, за да поддържаме нашите клиенти свързани и продуктивни отвсякъде; дори по време на разрушителни пазарни събития.

Webex Calling вече включва специализирана опция за екземпляр в облака, базирана на архитектурата на Cisco Unified Communications Manager. Посветеният Instance е интегриран в Webex Calling и се възползва от услугите на webex платформата, като носи иновации в облака и засилено преживяване на клиентите, които трябва да поддържат по-стари крайни точки на Cisco, местни решения за преживяемост или съществуващи интеграции, част от критичните потоци на бизнес работа.

Добавката за специализиран екземпляр за Webex Calling включва:

  • Cisco унифициран мениджър комуникации (CUCM)

  • Cisco унифициран IM и присъствие (IM&p)

  • Връзка за единно единство cisco (CUCxn)

  • Автомагистрала Cisco (годен до:

  • Cisco авариен отговор (само AMER)