Можете да получите 2 страници PDF кратко справочно ръководство тук .

Обадете се от списък на контактитеОбадете се с име, номер или адресСподеляйте съдържание в разговорИзползвайте устройството си с приложението Webex