Możesz pobrać 2-stronicowy skrócony przewodnik w PDF tutaj .

Nawiązywanie połączenia z listy kontaktówNawiązywanie połączenia przy użyciu nazwiska, numeru lub adresuUdostępnianie treści w połączeniuUżywaj urządzenia z aplikacją Webex