Промяна на езика по подразбиране за сайт

Можете да промените езика по подразбиране на вашия Webex сайт, така че потребителите, които не са задали езиковото си предпочитание, да виждат сайта и поканите за събрания на езика по подразбиране.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Опции за сайта изберете езика по подразбиране от езика по подразбиране за падащия списък наWebex сайта.

3

Щракнете върху Актуализиране.

Промяна на езиците, достъпни за потребителите

Можете да изберете какви езици да са достъпни за потребителите ви, в случай че сайтът Ви не поддържа определени езици.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Опции за сайта отидете наезиците, налични в Предпочитания , и поставете отметка в квадратчето до всекиезик, който искате да направите достъпен за потребителите.

3

Щракнете върху Актуализиране.