Promena podrazumevanog jezika za lokaciju

Možete da promenite podrazumevani jezik Webex lokacije, tako da korisnici koji nisu podesili željene opcije jezika vide lokaciju i pozivnice za sastanak na podrazumevanom jeziku.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcija.

2

U odeljku Opcije lokacije odaberite podrazumevani jezik sa podrazumevanog jezika za padajuću listu Webex lokacija.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Promena jezika dostupnih korisnicima

Možete odabrati jezike koji su dostupni korisnicima, u slučaju da vaša lokacija ne podržava određene jezike.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcija.

2

U odeljku Opcije lokacije idite na jezike dostupne u okviru "Željene postavke" i proverite izbor u polju za potvrdu pored svakog jezikakoji želite da učinite dostupnim korisnicima.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .