Zmienianie języka domyślnego witryny

Można zmienić domyślny język witryny sieci Web, tak aby użytkownicy, którzy nie ustawili preferencji językowych, widzieli witrynę i zaproszenia na spotkania w języku domyślnym.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

W sekcji Opcje witryny wybierz język domyślny z listy rozwijanej Język domyślny witryny webex.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.

Zmienianie języków dostępnych dla użytkowników

Możesz wybrać, jakie języki są dostępne dla użytkowników, na wypadek, gdyby Twoja witryna nie obsługiwała niektórych języków.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

W sekcji Opcje witryny przejdź do pozycji Języki dostępne w preferencjachi zaznacz pole wyboru obok każdego języka, który chcesz udostępnić użytkownikom.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.