1

Докато сте на повикване или събрание, изберете Спри видеото или Стартирай видеото, и изберете Камера.

2

Изберете иконата за самогледане на огледалото . Задръжте курсора на курсора на курсора върху иконата за самогледане на огледалото, за да видите дали самогледът ви се отразява.


 

Докато сте на повикване, можете да задържите курсора на курсора на курсора върху самогледа си, след което да кликнете върху елипсата и изберете "Не огледай видеоклипа ми", за да изключите огледален изглед за видеоклипа си за самогледане.

От прозореца за визуализация на събранието за присъединяване докоснете Огледално самогледане .

Докато сте на събрание, докоснете Камера > Огледално самогледане .

 

Докоснете отново, за да изключите огледален изглед за видеоклипа си за самогледане.