1

Under ett samtal eller ett möte väljer Stoppa video du Starta videoeller och sedan Kamera.

2

Välj ikonen för spegels egen video . Håll mus pekaren över den spegelvända ikonen för att se om din egen video visas.


 

Under ett samtal kan du hålla musen över din egen videobild, klicka på ellipsen och välja Spegel inte min video för att stänga av den spegelvända visningen för din egen videobild.

I förhandsgranskningsfönstret för att delta i mötet knackar du på Spegelbild av .

När du är i ett möte trycker du på > på Mirror self-view .

 

Knacka igen för att stänga av den spegelvända visningen för din egen videobild.