1

במהלך שיחה או פגישה, בחר הפסק וידאו או הפעל וידאו, ובחר מצלמה.

2

בחר את סמל התצוגה העצמית של המראה. יש לרחף מעל סמל התצוגה העצמית של המראה כדי לראות אם התצוגה העצמית שלך מוקרנת.


 

במהלך שיחה, תוכל לרחף מעל התצוגה העצמית שלך, ללחוץ על האליפסה ולבחור באפשרות אל תשקף את הסרטון שלי כדי לכבות את תצוגת המראה של הסרטון שלך.

בחלון התצוגה המקדימה של הפגישה, הקש על מראה עצמית.

במהלך פגישה, הקש על מצלמה > מראה עצמית.

 

הקש שוב כדי לכבות את תצוגת המראה עבור סרטון התצוגה העצמית שלך.