От стаята изберете Всички стаи , прегледайте за стаята, към която искате да се присъедините, след което изберете Присъединяване, когато го намерите.

Ако видите икона за заключване, това означава, че администраторът трябва да ви добави към нея.
Стаите са изброени по азбучен ред, а стаите, в които вече сте член, ще се показват като Съединени до името на стаята.

1

Докоснете Стаи , след което докоснете .

2

Ще получите списък на стаите, които са изброени по азбучен ред. Докоснете иконата Присъединяване, за да се присъедините към стая.

Има два вида стаи:
  • Обществена стая —Всеки може да се присъедини към тази стая. Докоснете Присъединяване за достъп до тази стая. Стаите, в които вече сте член, ще се показват като Съединени до името на стаята.

  • Стая с ограничен достъп — Вашият администратор създава тази стая и може да ви добави към нея. Ще получите покана винаги, когато някой ви добави в стая.

Ако видите икона за заключване, това означава, че администраторът трябва да ви добави към нея.