Välj Alla rum i rummet, bläddra efter det rum som du vill delta i och välj sedan Delta.

Om du ser en låsikon innebär det att en administratör måste lägga till dig i rummet.
Rummen visas i alfabetisk ordning och rum som du redan är medlem i visas som Deltog intill rumsnamnet.

1

Tryck på Rum och tryck sedan på .

2

En lista över rum visas i bokstavsordning. Tryck på Delta-ikonen om du vill delta i ett rum.

Det finns två typer av rum:
  • Offentligt rum – vem som helst kan delta i rummet. Tryck på Delta för åtkomst till rummet. Rum som du redan är medlem i visas som Deltog intill rumsnamnet.

  • Begränsat rum – administratören skapar detta rum och kan lägga till dig. Du får en inbjudan när någon lägger till dig i ett rum.

Om du ser en låsikon innebär det att en administratör måste lägga till dig i rummet.