Z místnosti vyberte Všechny místnosti, vyhledejte místnost, ke které se chcete připojit, a pak zvolte Připojit.

Pokud vidíte ikonu zámku, znamená to, že vás do místnosti musí přidat správce.
Místnosti jsou seřazeny abecedně a u místností, kterých jste již členem, je vedle názvu zobrazeno označení Připojeno.

1

Klepněte na možnost Místnosti a poté na .

2

Zobrazí se abecedně seřazený seznam místností. Ke každé místnosti se můžete připojit klepnutím na ikonu Připojit se.

Existují dva typy místností:
  • Veřejná místnost – k této místnosti se může připojit kdokoli. Stačí klepnout na možnost Připojit se. U místností, kterých jste již členem, je vedle názvu zobrazeno označení Připojeno.

  • Omezená místnost – tuto místnost vytvoří správce a může vás do ní přidat. Vždy, když vás někdo přidá do místnosti, obdržíte pozvánku.

Pokud vidíte ikonu zámku, znamená to, že vás do místnosti musí přidat správce.