Интерфейсите за приложно програмиране (API) тип Representational State Transfer (REST) се използват за контролиране на начина, по който вашият Cisco Webex Share взаимодейства с Cisco Webex Control Hub чрез облака или по интернет. Използвате тези API и достъп до тях от уеб сървър, което е предпочитаният начин да ги използвате. Тъй като можете да ги въведете директно от уеб браузър, те са изброени и тук. За да получите достъп до API от вашия уеб браузър, преместете ключа на Заключване на настройките в страницата на Cisco Webex Control Hub на устройството.

Таблица 1. API тип REST

API

Метод

Искане и отговор

Описание

активиране

GET

Отговор

{"isActivated": "True_or_False"}

Връща, ако устройството е активирано или не.

активиране

POST

Искане

{"activationCode": "activation_code_string" }

Изпраща код за активиране на устройството.

static_ip

PUT

Искане

{
"static_ip": "static_ip_string",
"gateway": "gateway_string",
"subnet_mask": "subnet_mask_string",
"dns_domain_name": "dns_domain_name_string",
"dns_server_1": "dns_server_1_string",
"dns_server_2": "dns_server_2_string",
"dns_server_3": "dns_server_3_string"

Отговор

{ "new_ip": "new_ip_string" }

Променя статичния IP адрес.

език

GET

Отговор

{ "language": "language_string"

Връща конфигурирания език.

език

PUT

Искане

{ "language": "language_string" }

Променя конфигурирания език.

качване

POST

Искане

{ "file": "file_path_string" }

Качва файл.

feature_toggle

PUT

Искане

{
 "feature": "feature_name_string",
 "enable": "true_or_false_string"
}

Позволява превключване на функция.

cloud_connectivity

GET

Отговор

{ "connectivity": "connectivity_string" }

Връща низа на свързване.