Representational State Transfer (REST) je rozhraní pro programování aplikací (API) slouží k řízení způsobu interakce sdíleného zařízení Cisco Webex Share s centrem Cisco Webex Control Hub prostřednictvím cloudu nebo internetu. Tato rozhraní API používáte a přistupujete k nim z webového serveru, což je preferovaný způsob jejich použití. Protože je můžete zadat přímo z webového prohlížeče, jsou zde také uvedeny. Pokud chcete k rozhraní API přistupovat z webového prohlížeče, zapněte přepínač Zámek nastavení na stránce centra Cisco Webex Control Hub.

Tabulka 1. REST API

API

Metoda

Požadavek a odpověď

Popis

activation

GET

Odpověď

{"isActivated": "True_or_False"}

Zobrazí, zda je zařízení aktivováno, nebo ne.

activation

POST

Žádost

{"activationCode": "activation_code_string" }

Odešle aktivační kód do zařízení.

static_ip

PUT

Žádost

{
"static_ip": "static_ip_string",
"gateway": "gateway_string",
"subnet_mask": "subnet_mask_string",
"dns_domain_name": "dns_domain_name_string",
"dns_server_1": "dns_server_1_string",
"dns_server_2": "dns_server_2_string",
"dns_server_3": "dns_server_3_string"

Odpověď

{ "new_ip": "new_ip_string" }

Upraví statickou adresu IP.

language

GET

Odpověď

{ "language": "language_string" }

Zobrazí nakonfigurovaný jazyk.

language

PUT

Žádost

{ "language": "language_string" }

Upraví nakonfigurovaný jazyk.

upload

POST

Žádost

{ "file": "file_path_string" }

Nahraje soubor.

feature_toggle

PUT

Žádost

{
 "feature": "feature_name_string",
 "enable": "true_or_false_string"
}

Aktivuje přepínání funkce.

cloud_connectivity

GET

Odpověď

{ "connectivity": "connectivity_string" }

Zobrazí řetězec připojení.