Защо моят сайт не се показва в портала на CCA-SP?

Защо моят сайт не се показва в портала на CCA-SP?

Сайтът ми не се показва в портала на CCA-SP.

Ако вашият сайт не се показва в портала на CCA:

Сайтовете се откриват от Портала от присъствието им в абонамента. Партньорите трябва да се свържат със своя партньорски мениджър (PSM), за да проверят дали URL адресът на сайта е добавен към абонамента за портове на CCA-SP (обобщен) съгласно съответния договор.

Ако не е агрегиран, потвърдете, че процесът за добавяне на сайта към правилния абонамент за CCA-SP портове е завършен. Ако не е попълнен, изпратете формуляр за конфигурация на сайта на вашия PSM.

За да прегледате подробни указания относно процеса на добавяне на сайт към абонамент за CCA-SP или получаване на правилния формуляр, вижте следното:

 
               

Беше ли полезна тази статия?