מדוע האתר שלי לא מופיע בפורטל CCA - SP?

מדוע האתר שלי לא מופיע בפורטל CCA - SP?

האתר שלי לא מופיע בפורטל CCA - SP.

אם האתר שלך אינו מופיע בפורטל CCA:

האתרים מתגלים על ידי הפורטל מנוכחותם במנוי. השותפים צריכים ליצור קשר עם מנהל הצלחת השותפים שלהם (PSM) כדי לוודא שכתובת האתר נוספה למינוי CCA - SP Ports (מצטבר) בחוזה המתאים.

אם הוא לא הצטבר, יש לאשר שהתהליך להוספת האתר למינוי הנכון של CCA - SP Ports הושלם. אם הטופס לא הושלם, יש לשלוח טופס 'תצורת אתר' ל - PSM שלך.

כדי לסקור הוראות מפורטות בתהליך כדי להוסיף אתר למנוי CCA - SP או כדי לקבל את הטופס הנכון, ראה את הדברים הבאים:

 
               

האם המאמר הועיל לך?
מאמרים קשורים