מדוע האתר שלי אינו מופיע בפורטל CCA-SP?

מדוע האתר שלי אינו מופיע בפורטל CCA-SP?

האתר שלי אינו מופיע בפורטל CCA-SP.

אם האתר שלך אינו מופיע בפורטל CCA:

אתרים מתגלים על ידי הפורטל מנוכחותם במנוי. שותפים צריכים ליצור קשר עם מנהל הצלחת השותפים שלהם (PSM) כדי לבדוק שכתובת ה-URL של האתר נוספה למנוי CCA-SP Ports (מצטבר) במסגרת החוזה המתאים.

אם הוא לא נצבר, אשר את התהליך להוספת האתר למנוי CCA-SP Ports הנכון הושלם. אם הוא לא הושלם, שלח טופס של תצורת אתר ל- PSM שלך.

כדי לסקור הוראות מפורטות לגבי התהליך להוספת אתר למנוי CCA-SP או לקבלת הטופס הנכון, עיין בפעולות הבאות:

 
               

האם המאמר הזה הועיל לך?
מאמרים קשורים