Varför visas inte min webbplats i CCA-SP Portal?

Varför visas inte min webbplats i CCA-SP Portal?

Min webbplats visas inte i CCA-SP Portal.

Om din webbplats inte visas i CCA Portal:

Webbplatser upptäcks av portalen när de finns med i prenumerationen. Partner bör kontakta sina Partnerframgångschef (PSM) för att kontrollera att webbplats-URL:en har lagts till i CCA-SP-portprenumerationen (aggregerad) i lämpligt avtal.

Om den inte har aggregerats bekräftar du att processen för att lägga till webbplatsen till rätt CCA-SP-portprenumeration är slutförd. Om det inte är slutfört skickar du in ett konfigurationsformulär för webbplatsen till din PSM.

Se följande för att granska detaljerade anvisningar om hur du lägger till en webbplats i en CCA-SP-prenumeration eller får rätt formulär:

 
               

Var den här artikeln användbar?
Relaterade artiklar