Личният чат записва ли се в запис, базиран на мрежата?

Личният чат записва ли се в запис, базиран на мрежата?

Дали частните чат съобщения се поставят в NBR?

Лични съобщения от присъстващи се съхраняват ли в ARF запис?

MP4 Записи По подразбиране в Webex срещи 40.10

В предстоящата октомври (40.10) актуализация, изцяло нови записи в Webex Срещи ще се съхраняват в MP4 формат, или в облака или локално, както е избрано на ниво сайт или хост, с видеоцентрични опит. Чрез стандартизиране на формата за запис ще разполагате с по-широк избор от инструменти за възпроизвеждане, по-добра сигурност и по-опит за сътрудничество без усилия дори след срещите си. Съществуващите записи на ARF и WRF все още могат да се изтеглят или възпроизвеждат на webex сайта. За повече информация по отношение на видеоцентрични запис отидете на Видео-Центриране мрежа базирани MP4 записи в Webex срещи и Webex събития.

Решение:

Съобщенията за личен чат не се улавят в запис, базиран на мрежата.  Ще бъдат заловени само съобщения в чата, изпратени до всички.

Беше ли полезна тази статия?