Zaznamenává se soukromý chat do síťového záznamu?

Zaznamenává se soukromý chat do síťového záznamu?

Jsou soukromé chatovací zprávy umístěny do NBR?

Ukládají se soukromé zprávy od účastníků do záznamu ARF?

Výchozí nastavení nahrávek MP4 ve schůzkách Webex 40.10

V nadcházející aktualizaci z října (40.10) budou všechny nové nahrávky ve schůzkách Webex uloženy ve formátu MP4, a to buď v cloudu, nebo místně, jak je vybráno na úrovni webu nebo hostitele, s prostředím zaměřeným na video. Standardizací formátu nahrávání budete mít širší výběr nástrojů pro přehrávání, lepší zabezpečení a bez námahy spolupráci i po schůzkách. Stávající nahrávky ARF a WRF lze stále stahovat nebo přehrávat na webu Webex. Další informace týkající se nahrávání zaměřeného na video jděte na web-centric Network-Based RECORDINGs v událostech Webex Meetings and Webex.

Řešení:

Soukromé chatovací zprávy nejsou zachyceny v síťovém záznamu.  Budou zachyceny pouze chatovací zprávy odeslané všem.

Byl tento článek užitečný?