Не мога да редактирам потребителите в страницата за администриране на сайта cisco Webex

Не мога да редактирам потребителите в страницата за администриране на сайта на Cisco Webex.

Когато се опитам да редактирате потребителски акаунт в Администриране на сайта полетата са посивени.

Връзката Добавяне на потребители липсва на страницата ми за администриране на сайта cisco Webex.Причина: Когато сайт за среща на
Cisco Webex е плътно съчетан с Cisco Jabber, цялото управление на профила трябва да се извърши в инструмента Cisco Webex Messenger Org Admin. Това включва добавяне или редактиране на съществуващи профили.

Решение:

За да добавите или модифицирате хост акаунт, използвайте инструмента Cisco Webex Messenger Org Admin. Вижте следната статия за стъпки за влизане в администрацията на Org: WBX45939 - Как да вляза в администраторски интерфейс на Org?.

    Беше ли полезна тази статия?