Nie mogę edytować użytkowników na stronie cisco Webex Site Administration Page

Nie mogę edytować użytkowników na stronie Cisco Webex Site Administration.

Gdy próbuję edytować konto użytkownika w administracji witryny, pola są wyszarzone.

Brak łącza Dodaj użytkowników na stronie Cisco Webex Site Administration.Przyczyna:
Gdy witryna spotkania Cisco Webex jest ściśle powiązana z Cisco Jabber, całe zarządzanie kontem musi odbywać się w narzędziu Cisco Webex Messenger Org Admin. Obejmuje to dodawanie lub edytowanie istniejących kont.

Rozwiązanie:

Aby dodać lub zmodyfikować konto hosta, użyj narzędzia Cisco Webex Messenger Org Admin. Zapoznaj się z następującym artykułem, aby uzyskać instrukcje logowania do administracji organizacji: WBX45939 - Jak zalogować się do org admin interface?.

    Czy ten artykuł był pomocny?