אין לי אפשרות לערוך משתמשים בדף הניהול של אתר Cisco Webex

אין לי אפשרות לערוך משתמשים בדף ניהול האתר של Cisco Webex.

כאשר אני מנסה לערוך חשבון של משתמש ב - Site Administration השדות אפורים.

הקישור 'הוספת משתמשים' חסר בדף הניהול שלי באתר Cisco Webex.סיבה:
כאשר אתר הפגישות של סיסקו וובקס מקושר באופן הדוק עם Cisco Jabber, כל ניהול החשבונות חייב להתבצע בכלי ניהול המסרים של סיסקו וובקס.זה כולל הוספה או עריכה של חשבונות קיימים.

פתרון:

כדי להוסיף או לשנות חשבון מארח, יש להשתמש בכלי ניהול ההודעות של Cisco Webex.עיין במאמר הבא לקבלת שלבים להתחברות לניהול ארגוני: WBX45939 - איך מתחברים לממשק מנהל הארגונים?

    האם המאמר הזה הועיל לך?