Грешка: „Трябва да създадете ПИН в профила си на организатор“

Грешка: „Трябва да създадете ПИН в профила си на организатор“.

Грешка: „Трябва да създадете ПИН в профила си на организатор“, когато се опитвате да генерирате акаунт за номер на лична конференция.

Причина:
Това се случва, когато аудио ПИН номер не е дефиниран в настройките на профила на организатор.

Важно: За да започнете лична конференция в Webex, ще трябва да въведете своя аудио ПИН  в допълнение към своя код за достъп на организатор . Вашият аудио ПИН може да се намира и да се нулира от вашите уеб сайтове на Webex.  Заоще помощ вижте: Настройване, редактиране и управление на акаунти за персонална конференция.
 

Беше ли полезна тази статия?